Foreslå testen til andre

Jette Lund

ODansk Folkeparti

Job: Selvstændig
Uddannelse: PD Ledelse og Lærer
By: Struer
Familie: Gift 4 børn, 2 bonusdøtre og 2 bonusbørnebørn
Alder: 48

Profil:
Oprindeligt uddannet i ejendomsmæglerbranchen og tog som 30 årig læreruddannelsen. Efter 6 år i lærergerningen blev jeg i 2009 viceinspektør og året efter Skoleleder. Efter 7 1/2 år som skoleleder valgte jeg at blive selvstændig konsulent og er sideløbende med dette ved at tage en kandidatgrad i Lærings- og forandringsprocesser. I mit virke som selvstændig facilliterer jeg bl.a. virksomheder med ledelses udfordringer, udvikling og strategi. Derudover ejer jeg DayWorker som er en Disruption App rettet imod det fleksible arbejdsmarked, samt Image-Rating, der er Trust Pilot agtig, men for mindre virksomheder.

Blev ved sidste kommunalvalg valgt ind i Byrådet i Struer.

Mærkesag 1:
Vestjylland er en stor erhvervs-katalysator og skal facilciteres i langt højere grad end den bliver i dag - dette skal bl.a. ved at få uddannelses sateliteter i Vestjylland - hvorfor har Holstebro ikke en afdeling af Aalborg Universitet? Og hvorfor ligger der ikke en afdeling af CBS i Lemvig? Vi skal give de unge mulighed for at uddanne sig tættere på hvor de bor, så de ikke flytter for uddannelse og aldrig vender tilbage - undersøgelser viser at unge faktisk, hvis de kunne, gerne vil uddanne sig i deres nærområde. Virksomhederne har brug for veluddannet arbejdskraft og derfor skal vi fastholde de unge, der gerne vil være i Jylland.

Mærkesag 2:
Danmark sender soldater ud i kamp for demokratiet - for os - for danskerne. Når de unge mænd vender tilbage har de (nogle af dem) mentalt og psykisk været igennem traumer som er svære at forstille sig. Vi skal sørge for at de hjemvendte soldater får hjælp til at komme ind på livets sti igen når de kommer hjem. Derfor skal vi have et soldaterkompas, hvor man i en midlertidig periode kan bo og indgå i et fællesskab mens man bearbejder sine oplevelser. Vi gør heldigvis meget for veteraner i dag, men vi kan aldrig gøre nok og der mangler et ekstra tilbud, så vi kan få de sidste helt med hjem.

Mærkesag 3:
Danmark har igennem de sidste mange år haft en fejlslagen integration. Vi har opforstret et parallelt samfund, hvor der ikke stilles krav om respekt af Demokratiet, danske værdier og normer. Vi har ubegrænset sat immigranter på overførselsindkomst og dermed passiviseret dem, så mange i dag ikke yder til den store fælles kasse. Derfor skal immigranter der kommer til Danmark ikke have velfærds-ydelser, de kan få mad og husly indtil de kan vende hjem igen. Immigranter som er i Danmark skal udfases på deres velfærds-ydelse og ende med at få mad og husly på samme vilkår som de der er nyligt kommer hertil. Danmark skal ikke forsørge Immigranter med velfærds-ydelser.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Jette er Meget enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Jette er Meget enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Jette er Meget enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Jette er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Jette er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Jette er Meget enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Jette er Delvis enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Jette er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Jette er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Jette er Delvis uenig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Jette er Hverken enig eller uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Jette er Meget enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Jette er Delvis enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Jette er Delvis uenig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Jette er Hverken enig eller uenig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Jette er Delvis uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Jette er Hverken enig eller uenig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Jette er Meget uenig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Jette er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Jette er Delvis enig

Foreslå testen til andre