Foreslå testen til andre

Poul Elmegaard

BRadikale Venstre

Job: Projektkonsulent
Uddannelse: Tjener og pædagog
By: Silkeborg
Familie: Gift
Alder: 61

Profil:
42 år på arbejdsmarkedet, primært i private virksomheder. 10 års som selvstændig, 10 år som direktør, 22 år som konsulent. Har oplevet livet med karriereskift til andre brancher, 3+2 børn og altid forholdt mig til samfundforhold.
Politiske poster:
Formand for Europabevægelsen i Østjylland,
Hovedbestyrelsesmedlem Radikal Venstre og medlem af bestyrelsen i Radikale Venstre Silkeborg
Bestyrelsesmedlem af Th.Langs HF og VUC, Silkeborg
Medlem af Klimagruppen under Lokalrådet i Sejs-Svejbæk

Mærkesag 1:
Klima, miljø og natur
Vores allerstørste problem - lige nu er klimaudfordringen. Vi SKAL have nedbragt CO2 udledningen og vi skal handle. De seneste 4 år er det regeringens skåltalerne der har fyldt. Vi skal en ny retning og alle skal med, derfor vil jeg være med til at stille krav til: Virksomheder, kommuner, boligejere og os som enkeltpersoner.
Tekniske løsninger er en del af svaret, men langt fra nok. Der skal også adfærdreguleres og det kommer til at berører os alle.
Heldigvis er landbruget begyndt at komme med i kampen, men vi skal have taget sårbar jord af produktion, og istedet sikre mere og bedre natur, der også kan beskytte vores drikkevand.

Mærkesag 2:
Genopretning af vores institutioner og samfundsfunktioner
De markante nedskæringer på landets sygehuse, uddannelsesinstitutioner, skoler, børnehaver - rammer unge som ældre. Det skal stoppe!
Et grundlæggende spørgsmål er: Er samfundet blevet bedre de seneste 20-25 år? Mit svar er NEJ. Vi er blevet rigere, men ikke bedre/lykkeligere. Tænk op til 25 % af vores unge mistrives, antallet af psykiskesyge vokser - uden der sættes penge af. så er der noget helt galt. Vi har forspildt mange chancer. Lad os gribe mulighederne. Tør vi, kan vi!

Mærkesag 3:
Virkelig problemer skal i fokus
Hvorfor bruge tid på lovgivning om hvordan der skal gives hånd? Eller hvilken hat et menneske skal eller ikke skal have på? Jeg vil have anstændigheden tilbage. Det skal være slut med at følge DF's symbolpoltik og deres forsøg på altid at skabe konflikter og splid. Vi skal igang med at løse virkelige problemer for rigtige mennesker.
De første 1000 dage i et barns liv er afgørende, derfor skal vuggestuer og børnehaver have bedre forhold. Flere pædagoger skal ansættes. Folkeskole og hele uddannelsessystemet er vores ressource til en god fremtid, derfor skal der investeres.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Poul er Meget uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Poul er Delvis uenig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Poul er Delvis enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Poul er Delvis uenig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Poul er Delvis enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Poul er Delvis enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Poul er Meget enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Poul er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Poul er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Poul er Delvis enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Poul er Delvis uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Poul er Delvis uenig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Poul er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Poul er Hverken enig eller uenig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Poul er Delvis enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Poul er Delvis enig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Poul er Meget enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Poul er Delvis enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Poul er Delvis enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Poul er Meget uenig

Foreslå testen til andre