Foreslå testen til andre

Anders Andreasen

ASocialdemokratiet

Job: Socialpædagog, Forstander
Uddannelse: Socialpædagog og voksenunderviser
By: Vinderup
Familie: Gift med Majbrit, og har 3 børn
Alder: 44

Profil:
Privat er jeg gift med Majbrit, og sammen har vi 3 børn, Ann Kirstine på 15, thor på 12 og Malthe på 10. Vi har boet i Vinderup siden 2004. Fritiden bruges dels i vores lokale fodboldklub, og i skolebestyrelsen, hvor jeg har været aktiv siden 2010. Derudover er jeg frivillig og underviser ved Nordvestjyllands Brandvæsen, og Beredskabsforbundet, hvor jeg har været aktiv siden 1990.
Jeg er født og opvokset i Nordvestjylland, nærmere bestemt Lemvig, har boet i henholdsvis Herning Holstebro og København.
Jeg arbejdede oprindeligt indenfor byggebranchen, men var efter et trafikuheld, nødt til at skifte fag, og endte efter et par år på lærerseminariet, som faglig sekretær på DSUs landsforbund, hvor jeg bla. var med til at lave den første landsdækkende arbejdsmiljø-undersøgelse på ungdomsuddannelserne.
Herefter begyndte jeg at læse til pædagog i Holstebro, har efterfølgende arbejder i SFO og med handicappede, før jeg i 2008 begyndte at arbejde med udsatte unge. I 2014 var jeg med til at opstarte opholdsstedet Fredsø på Mors, hvor jeg har arbejdet som Forstander lige siden.
Jeg har arbejdet politisk i den denne eller anden form, i al den tid jeg kan huske: Først i elev og studieorganisationerne, og efterfølgende som faglig aktiv. Jeg har været medlem af DSU siden 1988, og har gennem årene været opstillet til byrådsvalg i Lemvig, Herning og Holstebro, indtil jeg i 2008 blev opstillet som folketingskandidat for Socialdemokraterne i Herning Nord kredsen.

Mærkesag 1:
Tillid til velfærden
Genskabelse af tillid, troværdighed og gennemskuelig, i det danske velfærdssamfund. er vigtigt for det sikkerhedsnet, der giver trygheden til at turde udvikle og forandre sit liv.
Desværre har hele området udviklet sig til et vildnis af forvirrede paragraffer, underlige undtagelser og bunker af bureaukrati. Der er derfor vigtigt at vi får lavet en gennemgribende socialreform, der sikre både gennemskuelighed og troværdighed for fremtidens velfærd. Og velfærdssamfundet er ekstremt vigtigt at bevare og beskytte.
Dels for de udsatte, der har behov for hjælpen, men også for at sikre en ordentlig balance og reelle udviklingsmuligheder for alle, uanset om med er født med en guldske eller en skosål i rumpen, eller hvordan livet har behandlet hver enkelt.
Vi skal ikke skabe lighed for enhver pris, men vi skal sikre lige muligheder og tryghed i hverdagen. Derfor skal vi også have genskabt en fungerende beskatning, så tillid og troværdighed i samfundet kan genskabes.
Vi er alle stærkere, når vi løfter i fællesskabet.

Mærkesag 2:
Klima og miljø i centrum
Vi står overfor alvorlige udfordringer, både lokalt, nationalt og globalt. Og her er det vigtigt at vi få genskabt det drive og den virkelyst, der traditionelt har placeret Danmark i den absolutte førertrøje, når det gælder klima og miljø.
Desværre har der de seneste år, alene været fokus på kortsigtede hovsa-løsninger, der både har skadet miljøet og bremset den teknologi-udvikling, der historisk har skabt udvikling, velstand og arbejdspladser.
- Derfor skal vi lavet en Grøn fremtidsfond, der skal fsikre finansieringen af den teknologi-udvikling, der er tvingende nødvendig for at finde de bedste løsninger både lokalt og globalt.
- Vi turde sætte krav til hurtigere grøn omstilling, så Danmark både bliver CO2-neutralt og fri for fossile brændsler. Det er her især vigtigt at sikre miljøvenlig lagring af energien.
- Sikre ordentlige rammer for natur i nærområderne, gennem bla. mere uberørt skov og flere naturparker.
Vi er den første generation, der både kan mærke klimaforandringerne og forringelserne af naturen – Og vi er reelt den sidste generation der kan tage ansvar for at gøre en reel forskel.
Vi skal have Danmark tilbage i den grønne førertrøje.

Mærkesag 3:
Sikkerhed i hele arbejdslivet
Det danske arbejdsmarked er under pres: På den ene side er vi udsat for en hård international konkurrence, f.eks Skattely og social dumping.
På den anden side er vi også under angreb indefra: Talrige forringelser af dagpengene og flexicurity, kombineret med stadigt flere huller i det almene sociale sikkerhedsnet, har reelt revet sikkerhedsnettet væk under både individ og familier.
Vi står reelt i en situation, hvor et lille fejltrin kan koste den enkelte både arbejdet, velstanden og sundheden. Det er derfor vigtigt at få revitaliseret både den økonomiske, den fysiske og den psykiske, sikkerhed på arbejdsmarkedet.
- Vi skal have løftet dagpengeniveau og – periode, så ledige får reel tryghed og ro til at finde nyt arbejde
- Vi skal have sikret en ordentligt, sammenhængende gennemsigtigt system for efterløn, pension og tilbagetrækning.
- Vi skal have arbejdstilsynet tilbage på sporet, både når det gælder økonomien, og de redskaber AT kan bruge.
- Vi skal have standset målløs og konkurrenceforvridende aktivering, der i øjeblikket udfylder 1000vis af ordinære stillinger i virksomhederne.
- Vi skal have vores uddannelser genoprettet efter 20års grønthøsterbesparelser, og genskabe vores efter- og videreuddannelser, så der bliver reel læring for HELE livet.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Anders er Meget uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Anders er Meget uenig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Anders er Delvis uenig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Anders er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Anders er Delvis enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Anders er Delvis uenig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Anders er Meget uenig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Anders er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Anders er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Anders er Delvis enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Anders er Delvis uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Anders er Delvis uenig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Anders er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Anders er Delvis enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Anders er Delvis enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Anders er Meget enig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Anders er Delvis enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Anders er Delvis enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Anders er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Anders er Meget uenig

Foreslå testen til andre