Foreslå testen til andre

Jakob Ruggaard

ØEnhedslisten

Job: Rådgiver i fagbevægelsen
Uddannelse: Bachelor i litteraturhistorie og sociologi
By: Silkeborg
Familie: Bor sammen med min kæreste
Alder: 29

Profil:
Jeg har arbejdet i studenterbevægelsen (DSF og Studenterrådet ved Aarhus Universitet) for at beskytte SU'en og den fri og lige adgang til uddannelse. Jeg har bekæmpet den globale ulighed i Oxfam IBIS. Nu arbejder jeg i fagbevægelsen for at sikre et solidt sikkerhedsnet på arbejdsmarkedet, så vi kan være trygge hele livet igennem.

Mærkesag 1:
Stop milliardbesparelserne på uddannelse og begynd at investere. I den sidste valgperiode har de borgerlige skåret de danske uddannelser ned med mere end 6,5 milliarder kroner. Det har haft den benhårde konsekvens at uddannelser uden for de store byer bliver tvunget til at lukke og at dygtige lærere, forskere og undervisere er blevet fyret i massevis. Det er for dumt for at sige det lige ud. Vi skal stoppe de gigantiske nedskæringer på uddannelse med det samme og begynde at skabe gode uddannelser for alle i Danmark.

Mærkesag 2:
Bekæmp klimaforandringerne. Vi skal i gang med en omfattende grøn omstilling, som er socialt balanceret. Dem der bidrager mest til klimaforandringerne, og som har flest ressourcer, skal også betale mest for at løse klimakrisen. Det er vigtigt at vi handler nu og fremlægger holdbare klimaløsninger. Derfor skal benzin og dieselbiler forbydes, vi skal satse på kollektiv transport og vi skal have en bindende klimalov med det samme.

Mærkesag 3:
Bekæmp fattigdom - ikke de fattige. De borgerlige har med lave ydelser og kriminalisering af hjemløse og tiggere gjort livet som fattig mere udbredt og mere forfærdeligt i Danmark. Det er simpelthen ikke i orden af fattigdommen stiger i Danmark, når de rigeste i samfundet samtidig får skatelettelser, billigere lystyacht og privatfly. Vi skal have en helt ny politik, som bekæmper fattigdommen - ikke de fattige.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Jakob er Meget uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Jakob er Meget uenig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Jakob er Meget uenig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Jakob er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Jakob er Hverken enig eller uenig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Jakob er Meget enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Jakob er Meget uenig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Jakob er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Jakob er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Jakob er Meget enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Jakob er Meget uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Jakob er Meget uenig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Jakob er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Jakob er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Jakob er Meget enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Jakob er Meget enig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Jakob er Delvis uenig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Jakob er Meget enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Jakob er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Jakob er Meget enig

Foreslå testen til andre