Foreslå testen til andre

Lene Foged

iLiberal Alliance

Job: Selvstændig koordinator
Uddannelse: HA Civiløkonom
By: Stoholm
Familie: Single
Alder: 49

Profil:
Jeg har været liberal så længe jeg kan huske, og det skyldes at jeg vægter personlig frihed, integritet og plads til initiativ og begejstring utrolig højt. 25 års erhvervserfaringer i private virksomheder har givet mig indsigt i alle de fordele, der er ved konkurrence, nemlig fokus på fornyelse, høj kvalitet, effektivitet, og den bedst mulige service. Alle værdier, der i langt højere grad bør prioriteres i offentlig ledelse og kultur.
Jeg har været politisk aktiv for Liberal Alliance Viborg i 6 år, dels som formand og suppleant til Leif Mikkelsen

Mærkesag 1:
Personlig frihed og flere valgmuligheder.
Lad pengene følge borgerne, så vi frit kan vælge mellem private eller offentlige tilbud indenfor børnepasning, skoler, sygehusbehandlinger og plejehjem. Sæt konkurrencen fri, så vil vi alle få gavn, der er ved konkurrence, nemlig fokus på fornyelse, høj kvalitet, effektivitet, og den bedst mulige service til gavn for borgerne.

Mærkesag 2:
Synlig og ansvarlig ledelse der tager ansvar for deres organisation.
Erstat kontrol, måltal og meningsløst bureaukrati med tillid til de fagprofessionelle i det offentlige, og stil krav til ledelsen. Det er ledelsens ansvar at medarbejderne trives og borgerne oplever den bedste behandling og service.

Mærkesag 3:
Bedre rammevilkår for virksomhederne.
Konkurrenceevnen skal have topprioritet. Væk med skadelige afgifter, og vi skal stoppe overimplementering af EU-regler. Det private erhvervsliv har brug for bedre vilkår i form af afskaffelse af skatter og afgifter, men også bureaukrati, regler og kontrol, der gør det unødigt hårdt at være erhvervsdrivende. Vi er afhængige af det private erhvervsliv til at skabe vækst, velstand og arbejdspladser, så vi også kan finansiere vores fremtidig velfærd.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Lene er Meget enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Lene er Meget enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Lene er Meget enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Lene er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Lene er Delvis enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Lene er Meget enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Lene er Meget enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Lene er Hverken enig eller uenig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Lene er Delvis enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Lene er Delvis uenig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Lene er Delvis enig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Lene er Meget enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Lene er Delvis uenig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Lene er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Lene er Hverken enig eller uenig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Lene er Delvis uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Lene er Hverken enig eller uenig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Lene er Delvis uenig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Lene er Delvis enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Lene er Meget uenig

Foreslå testen til andre