Foreslå testen til andre

Karina Due

ODansk Folkeparti

Job: Folketingsmedlem
Uddannelse: Kontoruddannet med administration som speciale
By: Kjellerup ( Silkeborg)
Familie: gift, 2 børn
Alder: 52

Profil:
2009-2015 Silkeborg Byråd bla. a som formand for Ældre og Handicapudvalget.
2013-2017 Medlem af Region Midt
2015- Folketingsmedlem Dyrevelfærdsordfører
I folketinget har jeg bl.a. været medlem af :
Miljø- og fødevareudvalget
Socialudvalget
Europaudvalget
§71 udvalget
Ligestillingsudvalget
Grønlandsudvalget

Mærkesag 1:
Dyrevelfærd
Da det jo er det jeg har beskæftiget mig mest med i de sidste 4 år, er det naturligvis vigtigt for mig. Mit hjerte banker for dyrene og jeg KAN altså ikke klare at dyr bliver mishandlet.
Jeg har i denne periode opnået flere store sejre. bl.a. Dyrepoliti, Et historisk løft af kontrollen med dyretransporter og et endeligt forbud mod de sidste vilde dyr i Cirkus. Det er jeg stolt af. Men jeg har meget mere på hjertet.

Mærkesag 2:
Ældreområdet
Vi har stadig, i Danmark, ældre der KUN har deres folkepension. Vi har igennem årene sikret en ældremilliard, en værdighedsmilliard og flere andre ting. men vi er slet ikke i hus endnu. Det er vigtigt for mig at man kan ældes med værdighed, og det betyder ikke at man skal ligge med en ble i mange timer på et plejehjem.

Mærkesag 3:
Udlændingeområdet
Jeg elsker Danmark og de danske værdier og vores kultur. Folk fra andre lande, der vil Danmark det godt skal være velkomne. Omvendt hvis man ikke ønsker at være en del af Danmark og vores samfund, har man absolut intet at gøre her.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Karina er Meget enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Karina er Meget enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Karina er Meget enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Karina er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Karina er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Karina er Meget enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Karina er Meget uenig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Karina er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Karina er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Karina er Meget enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Karina er Meget enig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Karina er Delvis enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Karina er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Karina er Delvis enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Karina er Meget enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Karina er Delvis enig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Karina er Delvis enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Karina er Delvis uenig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Karina er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Karina er Delvis uenig

Foreslå testen til andre