Foreslå testen til andre

Stine Isaksen

ÅAlternativet

Job: Redaktør, Videncenter for sang
Uddannelse: Cand.mag, Historie og samfundsfag
By: Viborg
Familie: Gift, 2 børn
Alder: 42

Profil:
Lidt om mig:
Jeg er cand.mag. i samfundsfag og historie, og har tidligere arbejdet som gymnasielærer. Nu er jeg redaktør ved Videncenter for sang i Sangens Hus i Herning, hvor jeg indsamler og formidler viden om sang og musik.
Jeg er 42 år, gift og mor til to piger på 8 og 11 år.
I 2017 var jeg spidskandidat til kommunalvalget i Viborg kommune, hvor jeg fik 718 personlige stemmer.

Ansvaret for vores børns fremtid er min væsentligste politiske drivkraft.
De fortjener en bæredygtig fremtid med frihed og fællesskab.

Mærkesag 1:
Klimahandling nu
Ifølge FN’s klimapanels nyeste rapport kræver det omstillinger uden fortilfælde at begrænse den globale opvarmning til 1½ grad. Det er
ikke et spørgsmål om bare at gøre NOGET. Jeg vil kæmpe for, at vi gør NOK.
Et Ministerium for grøn omstilling skal vurdere al politik og stoppe klimaskadelige regler og love.
• Stop for udvinding af olie i Nordsøen og omstilling til 100% vedvarende energi senest i 2035.
• Det skal altid være billigst og nemmest at leve og handle bæredygtigt.
• Vi skal skabe langsigtede rammer for bæredygtig omstilling af virksomheder samt understøtte bæredygtigt iværksætteri
og innovation.
• CO2 skal prissættes, så det kan betale sig at reducere udledningen, og så vi ikke sender regningen for vores udledning videre til kommende generationer.

Mærkesag 2:
Tillid til offentlige ansatte
Dokumentation og andet papirarbejde stjæler 26% af offentligt ansattes arbejdstid. Det går ud over arbejdsglæden og giver stress, og så er det hamrende ineffektivt, når offentligt ansatte, der er drevet af at gøre noget godt for andre, mødes af mistillid og kontrol.
• For at opnå højere kvalitet og mere tid og arbejdsglæde skal bureaukrati og kontrol i det offentlige erstattes med frihed, tillid og faglig integritet.
• Vi skal investere i mennesker – det betaler sig. Med økonomiske minimumsnormeringer i daginstitutioner sikres høj pædagogisk faglighed samt nærvær og omsorg for børnene.
• Elever, lærere, skoler og uddannelsessteder skal sættes fri af testkultur og stram målstyring, og lærerne skal igen have tid til at forberede undervisningen og frihed til at vælge metoder.
• Vores regnemodeller skal indregne de langsigtede, positive effekter af flere investeringer i uddannelse, bedre daginstitutioner, forebyggelse på sundhedsområdet og grøn omstilling.

Mærkesag 3:
Ansvar for naturen
Mange dyre- og plantearter er på retur, og naturområder og økosystemer ødelægges med alarmerende fart. Der er sket en femdobling i fund af sprøjtegifte i drikkevand, og der er mikroplast overalt – både på landjord og i verdenshavene. Vi har ingen tid at spilde.
• Omlægning til økologisk landbrug uden sprøjtegifte og med bedre dyrevelfærd.
• Mere plads til fri og vild natur – fx mere urørt skov – så dyr og planter trives og økosystemerne fungerer.
• 2 mia. om året de næste 4 år til oprensning af generationsforureninger som eksempelvis Cheminovas giftdepot ved Høfde 42.
• Mere genanvendelse og cirkulær økonomi – blandt andet ved at halvere momsen på reparationer og indføre forbud mod ”planlagt forældelse” i elektronik og hårde hvidevarer.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Stine er Delvis uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Stine er Meget uenig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Stine er Meget uenig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Stine er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Stine er Delvis enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Stine er Meget enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Stine er Delvis uenig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Stine er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Stine er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Stine er Meget enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Stine er Meget uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Stine er Delvis uenig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Stine er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Stine er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Stine er Meget enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Stine er Delvis enig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Stine er Meget enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Stine er Meget enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Stine er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Stine er Meget uenig

Foreslå testen til andre