Foreslå testen til andre

Karlo Brondbjerg

KKristendemokraterne

Job: Byrådspolitiker i Herning
Uddannelse: Maskiningeniør DIA M/P diplom
By: Herning
Familie: Gift
Alder: 58

Profil:
Jeg kommer fra et familielandbrug, er uddannet som Maskiningeniør og er i dag byrådspolitiker i Herning kommune. Jeg er bl.a.
Formand for forebyggelsesudvalget, næstformand for Social og Sundhedsudvalget, medlem af Teknik og Miljøudvalget
Jeg har været maskiningeniør hele mit liv, men Jeg kender ikke mange der i pensionsalderen ærgrer sig over at de ikke brugte nok timer på kontoret, så jeg har taget konsekvensen heraf, og i 2013 sagde jeg mit uopsagte arbejde op.

Mærkesag 1:
KD vil give tiden tilbage til børnene og familien
Familien skal have mere valgfrihed til at kunne planlægge hverdagen efter børnenes behov. Hvis forældrene prioriterer tid til eget barn frem for arbejde skal der tilbydes tilskud til pasning af egne børn under 3 år.
Hvert barn skal have 30 årlige omsorgsdage, hvor forældrene kan passe dem i tilfælde af sygdom. Ordningen finansieres efter svensk forbillede via en arbejdsmarkedsbetalt forsikring, der udbetaler 80% af lønnen.
Gratis parrådgivning.

Mærkesag 2:
Økonomisk ansvarlighed
Retfærdig økonomisk udligning mellem storbyerne-Nordsjælland og resten af landet.
Sæt lofterne for hvad kommunerne må bruge på service og drift tilbage til 2011 niveau, for så bliver der råd til flere varme hænder på bekostning af lidt byggeri. Sanktionsloven skal også straffe hvis der bygges for meget.
Langt flere medarbejdere til SKAT, de er deres vægt værd i guld.
Aggressiv jagt efter skatteunddragelser, og de beløb der kommer skal gå til at lette topskatten.

Mærkesag 3:
Miljøpolitik på naturens præmisser
Affald skal produktudvikles til opbevaring og afbrænding på de vindstille dage.
Afgifterne skal ændres så vindmøllernes overskudsstrøm udnyttes i DK.
Intelligente EL målere giver billig strøm når det blæser.
Debattere kraft-varme-værker drevet af thorium –ikke uran- og en ny energistruktur til denne nye rene teknologi.
KD er ikke i lommen på pengestærke interesseorganisationer, og er det eneste parti i blå blok der altid har sagt klart NEJ til skifergas.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Karlo er Meget uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Karlo er Meget uenig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Karlo er Meget enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Karlo er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Karlo er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Karlo er Delvis uenig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Karlo er Meget enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Karlo er Meget uenig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Karlo er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Karlo er Meget enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Karlo er Meget uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Karlo er Hverken enig eller uenig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Karlo er Hverken enig eller uenig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Karlo er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Karlo er Hverken enig eller uenig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Karlo er Meget uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Karlo er Meget enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Karlo er Hverken enig eller uenig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Karlo er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Karlo er Meget uenig

Foreslå testen til andre