Foreslå testen til andre

Kuno Danielsen

ODansk Folkeparti

Job: Salgschef
Uddannelse: Gartneritekniker
By: Kjellerup
Familie: Gift og har 2 voksne børn
Alder: 56

Profil:
Jeg er 56 år, født i Ringe på Fyn 5 maj 1963. Er gift med Camilla og vi har to voksne drenge på 21 og 23 år. Bor nu i Demstrup ved Kjellerup på vores dejlige lille landsted.
Jeg er uddannet gartner fra 1985 på Vilvorde gartnerskole i Tølløse.
Har siddet i byrådet i Silkeborg siden 1 september 2015 hvor jeg indtrådte som suppleant og siden genvalgt i 2017. Jeg har interesseret mig for politik helt side jeg fik stemmeret, men blev først rigtig aktiv i politik i 2012. Jeg er vokset op med politik da min mor var meget aktiv i politik i Ringe kommune fra 80'erne til sidst i 90'erne.

Mærkesag 1:
Ældre, handicappede og socialt udsatte borgere skal have bedre muligheder i livet. Både de som er i den sidste del og de som har det svært i hverdagen. Det er vigtigt at vi passer på vores svage medborgere i vores samfund.
Bedre pensionsmuligheder og bedre førtidspensioner til nedslidte og kronisk syge borgere.

Mærkesag 2:
Bedre miljø og natur, løsninger der ikke tager borgere som gidsler i eget hjem og pga. vindmøller på land.
Løsninger der i højere grad er i samskabelse med mennesker, landskaber som generationer har skabt og stadig skaber, bedre brug af nye løsninger for vedvarende energi, som havvindmølle parker, biogasanlæg, solceller mm.

Mærkesag 3:
Flygtningepolitikken skal strammes. Vi bruger alt for mange resurser på at integrerer mennesker der ikke vil integreres i vores samfund. Det er helt naturligt at vi skal hjælpe alle flygtninge, men det skal ske i deres eget område, det vil give langt bedre vilkår for de som virkeligt er på flugt, da vi for samme brugte kroner vil kunne hjælpe langt flere mennesker i nød og på flugt. Kriminelle udlændinge skal udvises for bestandigt af Danmark, vi skal ikke bruge resurser på kriminelle og ulovlig indvandring, penge som vi kunne bruge på andre som bla. ældre, syge.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Kuno er Meget enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Kuno er Meget enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Kuno er Meget enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Kuno er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Kuno er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Kuno er Meget enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Kuno er Delvis enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Kuno er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Kuno er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Kuno er Meget enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Kuno er Meget uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Kuno er Delvis enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Kuno er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Kuno er Delvis enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Kuno er Meget enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Kuno er Hverken enig eller uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Kuno er Meget enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Kuno er Meget enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Kuno er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Kuno er Delvis enig

Foreslå testen til andre