Foreslå testen til andre

Anders Bøge

FSocialistisk Folkeparti

Job: Selvstændig
Uddannelse: Automekaniker
By: Balling
Familie: 3 voksne børn
Alder: 59

Profil:
Medlem af Viborg Amtsråd
Formand for Naturgruppen Nationalpark Thy
Medlem af SF´s hovedbestyrelse
Medlem af Skive Byråd

Mærkesag 1:
Miljøet har altid fyldt meget for mig. Man har den sidste tid har nedprioriteret miljøet og taler nu klima. Begge dele er vigtigt og udfordringerne på de to områder skal sidestilles.
SF stillede sidste år et forslag om en vandfond i Skive Kommune, det arbejdes der nu på at få etableret.

Mærkesag 2:
Vi skal give ansvaret tilbage til dem der ansat indenfor den offentlige sektor, uanset hvor man udøver sit daglige virke i den offentlige sektor, skal man kunne stå inde for sin faglighed. Systemerne styre for meget, der bruges mange timer på at tilfredsstille krav fra systemet fremfor at være der for borgeren. Det gælde uanset hvor borgeren er i livet.

Mærkesag 3:
Åbenhed og gennemskuelighed er vigtigt. Det politiske beslutninger der træffes skal være gennemskuelige.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Anders er Meget uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Anders er Meget uenig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Anders er Meget uenig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Anders er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Anders er Delvis enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Anders er Delvis enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Anders er Delvis enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Anders er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Anders er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Anders er Meget enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Anders er Meget uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Anders er Hverken enig eller uenig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Anders er Delvis enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Anders er Hverken enig eller uenig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Anders er Meget enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Anders er Delvis uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Anders er Meget enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Anders er Delvis enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Anders er Delvis enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Anders er Meget uenig

Foreslå testen til andre