Foreslå testen til andre

Inger Støjberg

VVenstre

Job: Udlændinge- og integrationsminister. Folketingsmedlem.
Uddannelse: MBA
By: Hadsund
Familie: Ikke oplyst
Alder: 46

Profil:
Jeg blev valgt til folketinget første gang i 2001 og har siddet i Folketinget siden. Jeg blev beskæftigelsesminister i Lars Løkke Rasmussens første regering i 2009. Jeg har siden 2015 været udlændinge- og integrationsminister. Jeg er opstillet i Skive-kredsen. Man kan stemme på mig i hele Vestjyllands Storkreds, hvilket vil sige at man kan stemme personligt på mig i Skive, Lemvig, Struer, Viborg, Silkeborg, Ikast-Brande, Herning, Holstebro og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Mærkesag 1:
Styr på udlændingepolitikken
Stort set samtidig med jeg blev udlændingeminister, gik der hul på Europa. Flygtninge og migranter gik op af vores motorveje. Der var brug for handling her og nu. Det har jeg stået i spidsen for. Med mere end 100 stramninger af udlændingepolitikken har vi fået styr på tilstrømningen. Og det går fremad med integrationen. Flere flygtninge og indvandrere kommer i job. Flere forsørger sig selv. Den kurs skal vi fortsætte.

Mærkesag 2:
Et endnu bedre midt- og vestjysk sundhedsvæsen
Vi har et godt sundhedsvæsen i Danmark, og det gælder også i Midt- og Vestjylland. Men tiden er til at tage de næste skridt, så vi bruger flere penge på patienterne og færre penge på administration. Med den sundhedsreform som regeringen har aftalt med Dansk Folkeparti, styrker vi sundhedsvæsenet i vores område markant. Vi vil sikre to ekstra akutberedskaber. Det kan for eksempel være nye akutlægebiler. Vi vil uddanne flere praktiserende læger, så vi sikrer en ordentlig lægedækning uden for de større byer. Og der skal uddannes flere sygeplejersker. Sundhedsreformen bringer sundhedsvæsenet tættere på borgerne og sikrer flere varme hænder. Skal sundhedsreformen blive til noget, så kræver det et blåt flertal efter valget. De røde partier vil ikke spare på bureaukratiet og sende pengene til patienterne. Derfor er folketingsvalget også et valg om investeringer i vores fælles sundhed.

Mærkesag 3:
Et Danmark i balance
Vi skal have et Danmark i balance, hvor der er vækst og udvikling i hele landet. Derfor har vi flyttet statslige arbejdspladser ud, og det mener jeg, at vi skal fortsætte med i en kommende valgperiode. Samtidig er det vigtigt, at vi sikrer gode forhold for landbruget og har respekt for de tusindvis af arbejdspladser, som landbruget bidrager med. Endelig skal vi sikre at Midt- og Vestjylland også fremover får del i de trafikale investeringer, da ordentlig fremkommelighed er helt afgørende for vækst og arbejdspladser i vores område.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Inger er Meget enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Inger er Meget enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Inger er Meget enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Inger er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Inger er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Inger er Delvis uenig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Inger er Meget enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Inger er Delvis enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Inger er Delvis enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Inger er Delvis uenig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Inger er Delvis uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Inger er Delvis uenig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Inger er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Inger er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Inger er Delvis uenig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Inger er Meget uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Inger er Delvis enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Inger er Delvis uenig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Inger er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Inger er Meget uenig

Foreslå testen til andre