Foreslå testen til andre

Liselotte Lynge Jensen

ODansk Folkeparti

Job: Projektleder
Uddannelse: HH
By: Løgstør
Familie: Gift
Alder: 48

Profil:
Jeg bor i Løgstør med min mand og vores 2 piger. Min mand er selvstændig. Mine piger går hhv. på HHX og STX i Aalborg.
Fritiden går med familie, løbeture, hest og politik. Min familie vil nok sige mest politik :-), og det er nok fordi jeg aldrig gør noget halvt.
Til daglig arbejder jeg i en stor global virksomhed, hvor jeg som Projektleder, lige nu, er ved at implementere software i Nordeuropa.
Jeg sidder i byrådet i Vesthimmerlands Kommune, hvor jeg er næstformand for Sundhedsudvalget og menigt medlem i Beskæftigelsesudvalget. Jeg har siddet i bestyrelsen i DF Vesthimmerland i 6 år.

Mærkesag 1:
Sikre de ældre en værdig alderdom
Vi står overfor en Demografi, hvor der bliver flere ældre i de næste 6 - 7 år, og vi skal kæmpe for, som minimum, at bevare den service de ældre har idag, og forhåbentlig også forbedre den.
Vi skal sørge for, at der er mulighed for et tilbud i kommunen, hvis man er ensom, eller utryg ved at bo selv.
Vi skal gøre brug af velfærdsteknologi, men for Borgerens skyld, ikke kun for kommunens.

Mærkesag 2:
Mere DK mindre EU
EU skal kun beskæftige sig med de områder, det var tiltænkt fra starten, nemlig et handelssamarbejde på tværs af grænserne i Europa uden bureaukratiske hindringer.
EU skal IKKE være en politisk union med stor indflydelse på vores nationale politik. Vores 179 folkevalgte skal bestemme vores national politik. Altså mere Danmark – mindre EU.
Europa skal naturligvis samarbejde om de store emner f.eks. forurening, klima og international kriminalitet.
Jeg mener ikke nødvendigvis, at vi skal ud af EU, MEN vi skal stoppe den uhensigtsmæssige brug af VORES penge i EU, og have magten tilbage til nationalstaterne. Vi skal bruge samarbejdet på tværs af lande, men vi bestemmer selv!

Mærkesag 3:
Sundhed og Velfærd
Velfærd og Økonomi går hånd i hånd. Hvis vi lukker Regionerne, bliver der frigivet penge til sundhed og velfærd, og beslutningerne tages der hvor det giver mening.
Ansvaret for de store beslutninger tages derefter på Christiansborg, og de menneskelige beslutninger, tages tæt på borgerne i Kommunerne. Dernæst skal vi sikre, at Kommunerne får penge til at varetage de nye opgaver og at de har kompetencerne i Kommunen til at varetage dem. Det vigtigste er "Borgeren i Centrum".
Et Samlet IT system, der taler sammen med andre systemer skal der også tænkes ind.
En indvandring så tæt på 0 som muligt, sikrer at pengene bruges fortrinsvis på danskerne. Dermed kan vi beholde vores velfærd i almindelighed, og dermed sikre vores ældre, vores syge og vores børn.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Liselotte er Meget enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Liselotte er Meget enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Liselotte er Meget enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Liselotte er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Liselotte er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Liselotte er Meget enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Liselotte er Delvis uenig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Liselotte er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Liselotte er Delvis uenig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Liselotte er Delvis uenig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Liselotte er Delvis enig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Liselotte er Delvis enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Liselotte er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Liselotte er Hverken enig eller uenig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Liselotte er Meget enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Liselotte er Hverken enig eller uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Liselotte er Delvis enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Liselotte er Hverken enig eller uenig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Liselotte er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Liselotte er Delvis enig

Foreslå testen til andre