Foreslå testen til andre

Carsten Kissmeyer

VVenstre

Job: Folketingsmedlem
Uddannelse: Cand. oecon
By: Ikast
Familie: Gift
Alder: 65

Profil:
Medlem af Folketinget fra den 2. oktober 2018 og kandidat til folketingsvalget 2019
Valgt til regionsrådet og 2. næstformand i Region Midtjylland og medlem af Danske Regioners bestyrelse 2018-
Borgmester Ikast-Brande Kommune 2007-2017
Borgmester Ikast Kommune 2002-2006
Vicedirektør for Uddannelsescenter Herning 2004-2005
Direktør for Ikast Handelsskole fra 1992-2004 (fusioneret med andre skoler 2004)
Underviser/adjunkt/uddannelsesleder 1977-1991

Mærkesag 1:
Et Danmark i balance hvor vi accepterer og påskønner de enkelte egnes bidrag til Danmark
Jeg har mine rødder i Midt- og Vestjylland. Vi har høj beskæftigelse særligt i industri, handel og landbrug. Vi bidrager til Danmarks eksport og føler os bestemt ikke som udkant. Vi er stolte og føler ikke helt at “København” værdsætter vores bidrag. Jeg kæmper for, at vores vilkår for uddannelse, stærk infrastuktur, stærkt kulturliv m.v. bliver rimeligt tilgodeset fra Christiansborg.

Mærkesag 2:
Erhvervs- og beskræftigelsespolitik med respekt for vores Midt- og Vestjyske virkelighed
Miljøpolitik er også er erhvervspolitik. Vi oplever, at miljødebatten i høj grad mangler fokus på landbrugets meget store teknologiske landvindinger - landbruget er faktisk en del af løsningen på klima- og miljøudfordringerne. Vi mangler generelt arbejdskraft - lokalt placerede uddannelser er et af svarene på denne udfordring. Infrastrukturen er helt central for vores eksport - investeringer!

Mærkesag 3:
Det indre marked
Midt- og Vestjylland har en meget stor samhandel med hele verden og i særdeleshed med EU-landene. Derfor er fri bevægelighed af varer tjenester helt central for os. Arbejdskraft er en knap ressource i Midt- og Vestjylland, derfor er mange EU borgere beskæftiget i vores erhvervsliv - det kræver at arbejdskraftens fri bevægelighed opretholdes - uden ret til at tage alle sociale ydelser med retur ...

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Carsten er Delvis enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Carsten er Meget enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Carsten er Meget enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Carsten er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Carsten er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Carsten er Hverken enig eller uenig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Carsten er Hverken enig eller uenig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Carsten er Delvis enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Carsten er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Carsten er Delvis uenig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Carsten er Delvis enig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Carsten er Delvis enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Carsten er Delvis enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Carsten er Hverken enig eller uenig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Carsten er Delvis enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Carsten er Hverken enig eller uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Carsten er Meget enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Carsten er Delvis enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Carsten er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Carsten er Meget uenig

Foreslå testen til andre