Foreslå testen til andre

Christian Langballe

ODansk Folkeparti

Job: Folketingsmedlem og sognepræst
Uddannelse: Cand. Theol.
By: Foulum
Familie: Gift med Lone Langballe og har 3 piger
Alder: 52

Profil:
Jeg er født i Århus i 1967 af Birgitte og Jesper Langballe. Jeg har boet i Århus indtil 1975, hvor min far blev sognepræst i Thorning og Grathe. Jeg har været medlem af folketinget siden 2011. Derudover har jeg været sognepræst i Tjele/Nr. Vinge og Viborg domsogn siden år 2000.

Mærkesag 1:
En stram udlændingepolitik. Det er for mig af største vigtighed, at vi har en stram udlændingepolitik - og gerne strammere end i dag. Vi har siden 80'erne modtaget alt for mange flygtninge og indvandrere navnlig fra de muslimske lande. Det har været med til at skabe parallelsamfund styret mere eller mindre af sharia. I dag er der ca. 500.000 ikke-vestlige indvandrere, og tallet vil indtil 2050 stige til over 1 million. Der er tale om en uhyre dramatisk befolkningsudvikling. Derfor har vi brug for et asylstop, et stop for familiesammenføringer og hjemsendelser, hvor vi begynder med de syriske flygtninge. Den ikke-vestlige indvandring koster den danske stat 36 milliarder om året, men nok så vigtigt har Danmark været udsat for en dramatisk forandring befolkningsmæssigt og kulturelt.

Mærkesag 2:
Jeg er uhyre skeptisk over for EU, når det gælder Unions- og embedsmandsvældet i EU. Jeg er stor tilhænger af et samarbejde mellem europæiske lande, men det skal være et samarbejde mellem selvstændige, suveræne nationalstater. Som det er nu suges magten ud af de nationale parlamenter og lægges i hænderne på kommissionen i Eu. Det skal vi have stoppet.

Mærkesag 3:
En hærvejsmotorvej nu!

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Christian er Meget enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Christian er Meget enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Christian er Meget enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Christian er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Christian er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Christian er Delvis enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Christian er Meget uenig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Christian er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Christian er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Christian er Delvis uenig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Christian er Delvis enig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Christian er Delvis uenig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Christian er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Christian er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Christian er Delvis enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Christian er Meget uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Christian er Delvis uenig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Christian er Meget uenig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Christian er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Christian er Delvis enig

Foreslå testen til andre