Foreslå testen til andre

Palle Lykke Ravn

ASocialdemokratiet

Job: Forfatter, fotograf
Uddannelse: 10. klasse
By: Struer
Familie: Gift med Rikke, vi har tre børn
Alder: 43

Profil:
Palle Lykke Ravn (født 23. februar 1976 i Holstebro) dansk forfatter og digter. Byrådsmedlem og Folketingskandidat for Socialdemokratiet. Forretningsudvalgsmedlem for Danske Handicaporganisationer og derudover fotograf for FC Midtjylland.
Han blev landskendt da han som 16 årig stod frem i forbindelse med i Blødersagen, hvor 91 danske blødere blev påført HIV-smitte gennem deres livsvigtige blødermedicin. Palle var kun 8 år gammel da han i 1984 blev påført HIV-smitten. Han stod i 1992, sammen med sin familie, frem i Eleva2ren på TV2 og var efterfølgende meget i medierne som en af hovedpersonerne i fortællingen om Blødersagen.
Han måtte opgive at tage en uddannelse da han var for svækket af HIVen, og senere blev han af samme årsag førtidspensioneret.
I dag er han gift og har tre børn med sin hustru Rikke og de bor på en gård nær Humlum i Struer Kommune.

Mærkesag 1:
Velfærdssamfundet skal styrkes. I stedet for skattelettelser skal vi prioritere velfærden. Flere varme hænder omkring vores børn og ældre og ordentlige forhold for syge og handicappede. Jeg vil arbejde for at gøre hjælp til syge og handicappede til en ret, som der ikke skal kæmpes for.
Uligheden tager til med stormskridt. I toppen af samfundet er lønningerne eksploderet, samtidig med at regeringen har givet skattelettelser til de mest velstillede og gjort privatfly og Lamborghinier billigere. Det er forkert. Vi skal sikre ligheden i vores samfund, det giver et harmonisk land uden alt for store forskelle. Derfor skal velstanden fordeles bedre ud.

Mærkesag 2:
Klima. Isen på Grønland og Arktis smelter med rekordfart. De seneste fire år, har været de varmeste fire år nogensinde målt. Alarmklokkerne ringer med øredøvende intensitet. Vi har brug for politikere som vil handle, for det er nu det skal ske. I Socialdemokratiet har vi en række gode forslag, og udover dette vil jeg personligt presse på for at fremme tidsplanen for at Danmark skal være fossilfri. Samtidig skal vi gennem EU presse verdenssamfundet til at følge trop, Danmark skal igen være foregangslandet for hvordan man kan skabe løsningerne!

Mærkesag 3:
Vestjylland har brug for en dedikeret politiker, som vil sikre at vores landsdel ikke hægtes af. Seneste har vi set hvordan regeringen og Dansk Folkeparti vil lave vores vestjyske jernbane om til en sidebane. Så der er brug for en som vil Vestjylland, og som vil råbe vagt i gevær når Øst-Danmark vil forringe vores landsdel for at udvikle deres. Vestjylland har brug for investeringer, både i infrastruktur som jernbanen, men også i veje flere steder. Samtidig er det en bunden opgave at sikre flere uddannelser til vores landsdel.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Palle er Meget uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Palle er Hverken enig eller uenig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Palle er Meget enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Palle er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Palle er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Palle er Hverken enig eller uenig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Palle er Hverken enig eller uenig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Palle er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Palle er Hverken enig eller uenig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Palle er Delvis enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Palle er Delvis uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Palle er Delvis uenig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Palle er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Palle er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Palle er Meget enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Palle er Hverken enig eller uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Palle er Delvis enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Palle er Delvis enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Palle er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Palle er Meget uenig

Foreslå testen til andre