Foreslå testen til andre

Andreas B Albertsen

FSocialistisk Folkeparti

Job: Adjunkt
Uddannelse: Statskundskab
By: Aarhus
Familie: I et forhold
Alder: 33

Profil:
Jeg har tilbragt de første 20 år af mit liv i Ringkøbing. Derfor er jeg stolt af at være kandidat i Vestjylland. Jeg er 33 år. Til daglig underviser og forsker jeg i statskundskab på Aarhus Universitet. I fritiden nyder jeg en god fodboldkamp, en spændende bog, en lang cykeltur eller en skotsk whisky.
Jeg har været politisk aktiv i 15 år, og modstanden mod social uretfærdighed er stadig min drivkraft. Jeg er dybt bekymret over den udvikling vores land er inde i med voksende ulighed. Det vil jeg være med til at forandre.

Mærkesag 1:
1: Gør op med ulighed og fattigdom: afskaf kontanthjælpsloftet. Den stigende økonomiske ulighed er skidt for Danmark. Danmark skal ikke være et samfund, hvor forældrenes pengepung afgør, hvad du kan opnå.

Mærkesag 2:
2: Et grønnere Danmark: grøn omstilling, nye grønne arbejdspladser og mere vild natur. Vi skal være ambitiøse på vegne af os selv og fremtidige generationer. Både vores energiproduktion og vores transportsektor skal være grønnere og forurene mindre.

Mærkesag 3:
3: En ro på-reform: genskab balancen i arbejds- og studielivet. Alt for mange går ned med stress. Antallet af psykisk syge og sårbare stiger dramatisk, særligt blandt unge. Der er behov for at gentænke, hvordan vi gør tingene. Behov for mere tid til det, der er vigtigt.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Andreas er Meget uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Andreas er Meget uenig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Andreas er Delvis uenig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Andreas er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Andreas er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Andreas er Delvis uenig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Andreas er Meget uenig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Andreas er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Andreas er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Andreas er Meget enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Andreas er Delvis enig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Andreas er Hverken enig eller uenig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Andreas er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Andreas er Delvis enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Andreas er Meget enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Andreas er Delvis enig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Andreas er Delvis enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Andreas er Delvis enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Andreas er Delvis enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Andreas er Meget uenig

Foreslå testen til andre