Foreslå testen til andre

Jakob Kjærsgaard

ODansk Folkeparti

Job: Pedel
Uddannelse: HF
By: Herning
Familie: Single
Alder: 27

Profil:
Jeg har siden 2012 været medlem af Dansk Folkeparti. Dengang tog jeg beslutningen om at blive medlem, fordi jeg mente der måtte gøres noget for vores ældre, som i alt for stor grad måtte se sig nedprioriteret. Derudover ønskede jeg en indvandringspolitik hvor der ikke blev lukket flere ind i landet, end der kan integreres. Begge ting mener jeg i den grad stadig i dag og er også en af grundene til at jeg stiller op.

Mærkesag 1:
Ældre.
Jeg ser det som en selvfølge at vore ældre medborgere sikres en anstændig behandling, herunder pleje og omsorg. De af vore ældre medborgere, der kun har folkepensionen som indtægt, skal ekstra økonomisk tilgodeses. Jeg vil arbejde for, at ældre kan blive længst muligt i eget hjem, eller der kan findes en passende bolig i nærområdet, alt efter eget ønske. Den ældre skal være i centrum, frem for systemet!

Mærkesag 2:
Retspolitik.
Personfarlig kriminalitet skal straffes langt hårdere end det bliver i dag. Ofrene for kriminaliteten skal sættes i centrum, hurtigt have den nødvendige hjælp og ikke have risiko for kort tid efter at møde sin gerningsmand på gaden. Vi skal have indført et DNA- og fingeraftryksregister for at lette politiets arbejde og øge muligheden for opklaring af forbrydelser.

Mærkesag 3:
Planloven.
Planloven skal ændres. Den er i dag for hård og forhindrer, at der udvikles arbejdspladser i landsbyerne. Når al industri tvinges til kun at måtte ligge i hovedbyerne, i udpegede erhvervsområder, affolkes landsbyerne, husene bliver værdiløse, og kan derved ikke belånes. Kommunerne skal have mere selvstyre over, hvor de ønsker at lægge deres erhvervsvirksomheder og arbejdspladser.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Jakob er Meget enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Jakob er Meget enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Jakob er Meget enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Jakob er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Jakob er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Jakob er Meget enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Jakob er Delvis uenig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Jakob er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Jakob er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Jakob er Delvis enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Jakob er Meget enig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Jakob er Delvis enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Jakob er Delvis enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Jakob er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Jakob er Meget enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Jakob er Hverken enig eller uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Jakob er Hverken enig eller uenig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Jakob er Meget uenig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Jakob er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Jakob er Delvis enig

Foreslå testen til andre