Foreslå testen til andre

Natascha Joof

VVenstre

Job: Selvstændig
Uddannelse: Cand.jur
By: Herning
Familie: Familie bosiddende lokalt
Alder: 37

Profil:
Engageret familie- og foreningsmenneske. Mere end 20 års erfaring fra bestyrelser, råd, nævn og komitéer – frivilligt og professionelt. Stor politisk erfaring.
Som menneske særdeles optaget af værdier; integritet og frisind er væsentlige. Jeg er klassisk liberal, og tror afsindig meget på det frie initiativ.
Et menneske med engagement og viljestyrke, som prioriterer sund fornuft og samarbejde mellem mennesker og partier. Et menneske med et globalt udsyn funderet i den jyske muld.
Jeg har været medlem af Herning Byråd i mere end 15 år og det har naturligvis præget mig markant som politiker. Jeg er rundet af et politisk fundament hvor vi handler og løser i tingene i fællesskab på tværs af partierne, og altid søger de områder hvor vi kan finde et resultat sammen. Den tilgang vil jeg bære med mig ind på Christiansborg. Hvem eller hvilket parti der fik den gode idé er mindre vigtigt – hvis idéen åbenlyst kan gøre en positiv forskel I menneskers hverdag eller for virksomhederne I Danmark, så er det mindst vigtige hvem der fik ideen.
Politik handler jo om menneskers hverdag, og min opfattelse er, at danskerne sætter kryds ved nogle mennesker som de stoler på i forventning om, at de løser tingene. Det er blevet tid til mindre spin, og mere handling.
Hvis du stemmer på mig, så stemmer du på et menneske som er drevet af indflydelse, og som har modet til at træffe beslutninger. Et menneske som har lysten og viljen til at tage ansvar for midt og Vestjylland, for Danmark .

Mærkesag 1:
Uddannelse/erhverv/iværksætteri
Tre områder der for mig hænger uløseligt sammen. Når erhvervslivet har det godt, så har vi der bor og lever her det også godt. Et sundt og blomstrende erhvervsliv, er fundamentet for vækst og velstand i Danmark. Det sikres fx ved mådehold med regulering og afgifter. Men også uddannelse, forskning og adgangen til arbejdskraft når udbuddet herhjemme ikke rækker, er parametre, som er fundamentale for et sundt erhvervsliv.
I midt og vestjylland, skal vi arbejde aktivt for at tiltrække flere uddannelser. Et fragmenteret uddannelsessystem gavner dog ingen. I stedet er det vigtigt at skele til, hvilke fagligheder mangler erhvervslivet i vores område.
Samtidig bør vi se på, hvor vi her i området kan bidrage med noget særligt – det skete i sin tid med oprettelsen af BDE-uddannelsen i Birk.
Fra første gang jeg for mange år siden hørte ordene; ”alle der har et arbejde, bør takke en iværksætter”, har jeg værdsat dem. Enhver virksomhed er jo startet et sted – selv store koncerner eksisterer i dag, fordi nogen i sin tid risikerede alt og troede fuldt og fast på en idé. I vores del af verden, er det bydende nødvendigt, at vi sikrer gode muligheder for iværksætteri, så flere tør springe ud i ukendt farvand. Det er dét der også sikrer morgendagens arbejdspladser. For halvandet år siden blev jeg selv iværksætter – ganske vist i meget lille skala, men har derfor prøvet kræfter med netop iværksætteriets vilkår i Danmark.

Mærkesag 2:
Sundhed og forskning
Et stærkt sundhedsvæsen helt essentielt i et godt velfærdssamfund. Det er logisk, at kommunerne med sundhedsreformen prioriteres som en væsentlig partner når vi taler sundhed. Det glæder mig at se, at den opgaveglidning som har været velkendt gennem årene nu også finansieres, således at der følger penge med til kommunerne. Det kan give en endnu mere sammenhængende sundhedsindsats, ligesom jeg tror på, at forebyggelse vil få en langt større rolle i fremtiden. Vigtigt er det, at her er en unik mulighed for i fremtiden, at tænke forskellige faggrupper ind i sundhedsindsatsen; fysioterapeuter, tandlæger mv. Det giver flere fordele; dels ved vi i dag, at sygdomme som man typisk går til lægen med, jo kan udspringe adskillige steder fra fx også via tandsygedomme. Det er altså fagområder, som andre er specialister i. Ved at inddrage andre fagområder mere i tættere samarbejder, bliver borgeren vurderet af en, som er specialist på et givent område. Det vil give plads til, at den praktiserende læge kan frigive tid til flere patienter, hvis man ikke er første stop ved samme antal henvendelser som i dag.
Det er vigtigt, at have modet til prioritere og udvikle sundhedsvæsenet og behandlingsformerne i Danmark. Reformen giver en mulighed for et øget fokus på forskning i Danmark. Netop forskningen er en væsentlig faktor for, at vi har et stærkt sundhedsvæsen, og kan tiltrække super dygtige specialister til de enkelte enheder rundt omkring i landet.

Mærkesag 3:
Kultur
Kulturen er omtrent det eneste sted mennesker mødes, hvor social status, baggrund, finansiel formåen etc. ikke betyder noget. Her er din opfattelse absolut lige så rigtig som din nabos. Det afhænger af perception – af øjet der ser.
Kulturen er vigtig i samværet mellem mennesker, og ikke mindst for dannelsen.
Det er super interessant at se, at forskning fx peget på, at lange skoledage måske ikke er så nødvendige, hvis der satses ikke bare på bevægelse, men også på kunst og kultur.
Èt af de projekter jeg er afsindig stolt af, at have haft en væsentlig rolle i ved indførelsen i Herning Kommune, er projektet ”Kultur på recept”. At vi kan hjælpe mennesker videre på vej med kunst og kultur, understreger, at kunst og kultur ikke blot er underholdning, men dannelse for krop og sjæl. For et sundt velvære.
Jeg elsker den nysgerrighed som kultur kan fostre. Men absolut også, hvad kultur kan gøre for os som mennesker, fordi kunst og kultur er med til at skabe et samfund og danne et menneske – både når vi er bevidste om det, og når vi ikke er.
Derfor skal vi have modet til at prioritere kunsten og kulturen – også på kulturens egne vilkår, hvor den kan leve og gro. Hvor idérigdommen kan nå nye højder.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Natascha er Delvis enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Natascha er Delvis enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Natascha er Delvis enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Natascha er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Natascha er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Natascha er Hverken enig eller uenig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Natascha er Meget enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Natascha er Delvis enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Natascha er Delvis enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Natascha er Meget uenig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Natascha er Hverken enig eller uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Natascha er Delvis enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Natascha er Delvis enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Natascha er Hverken enig eller uenig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Natascha er Delvis enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Natascha er Hverken enig eller uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Natascha er Delvis enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Natascha er Hverken enig eller uenig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Natascha er Delvis enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Natascha er Meget uenig

Foreslå testen til andre