Foreslå testen til andre

Søren Steen Lodahl

iLiberal Alliance

Job: Arbejder i den finansielle sektor
Uddannelse: Cand.merc i finansiering, Aarhus School of Business
By: Dragør
Familie: Gift med Susanne og sammen har vi tre børn (2-9 år)
Alder: 41

Profil:
Jeg er født og opvokset i Herning og bor til dagligt i Dragør. Jeg er gift med Susanne på 11. år og sammen har vi tre dejlige børn i alderen 2-9 år. Oprindeligt var jeg opstillet til valget i 2011, men når jeg mærkede efter, manglede der noget – livserfaring og mere erfaring fra erhvervslivet ville ikke skade. Jeg vidste, at jeg kun ville vokse som menneske, så ambitionen om Folketinget blev sat på standby.
I dag otte år senere føler jeg, at tiden er rigtig. Jeg har rundet de 41 år og er erfaringsmæssigt i en anden liga, dette gælder både på den professionelle som på den private front. Med erfaring fra det private erhvervsliv og som far i en typisk travl familie, vil jeg byde ind med viden og erfaringer fra verdenen udenfor Christiansborgs tykke mure. Dette gælder både i berøringen med den økonomiske politik, men også i mødet med Velfærdsstaten, som man som typisk familie har en stor berøringsflade overfor.

Mærkesag 1:
Økonomisk vækst, et lavere skattetryk og mere frihed
En stor del af de betalte skatte kr. ender som passive overførselsindkomster. Der er ca. 2.1 mio. danskere forsørget af det offentlige, hvor ca. 1 mio. er i den arbejdsdygtige alder, der lever på offentlige overførsler.
Der er i dag en reel risiko for økonomisk overophedning grundet manglende arbejdskraft, hvilket kan trælbinde Danmark i lavvækst i årevis. Konsekvensen er mistet velstand og velfærd. Der er brug for reformer, der sikrer flere hoveder og hænder, så virksomhederne undgår at skulle sige ’nej tak’ til den næste ordre. Vi skal sikre væksten og for den enkelte skal der altid være en klar økonomisk fordel ved at arbejde frem for at være på overførselsindkomst.
I dag arbejder begge forældre i en familie ofte på fuldtid og evnen til at kunne prioritere vores egen tid, vores eget liv, heriblandt balancen mellem fritid og arbejdsliv er under pres. Vores rekordhøje skatte- og afgiftstryk i Danmark modarbejder direkte denne balance, da vi skal arbejde mere og længere for at få enderne til at hænge sammen. Resultatet er at børnene ofte bliver parkeret i institution fra 8-16.
Jeg vil kæmpe for ingen skat af de først tjente 84.000 kr., en fjernelse af topskatten, en halvering af selskabsskatten til 12,5%, lavere skatter på investeret kapital og en afskaffelse af registreringsafgiften.
Herved vil vi kunne danne et stærkt fundament for vækst i Danmark og større økonomisk og personlig frihed til den enkelte.

Mærkesag 2:
Mere for pengene i den offentlige sektor
Udgifterne til den offentlige sektor udgjorde i 2017 i Danmark 1.093 mia. DKK ud af et BNP på Mia DKK ca. 2.043 svarende til ca. 51% af BNP. Denne andel er alt for stor og skal nedbringes til et mere fornuftigt niveau. Omkostningerne skal til syvende og sidst finansieres og dette skader ultimativt konkurrenceevnen for virksomhederne og borgernes frihed og pengepung. Vi skal væk fra tanken om at processen er det centrale til at det er resultatet overfor borgerne, der er i centrum. Vi skal være ambitiøse på det offentliges vegne og som skatteborgere skal vi kræve at det offentlige (som i det private) bliver dygtigere år for år til at løse deres opgaver. Med andre ord så skal produktivitetsforbedringer være en del af det offentliges DNA, så vi kan få mere værdi for vores skattekroner. Sådan fungerer det i det private, sådan skal det også fungere i det offentlige.
Som i det private, så skal udlicitering af opgaver til private aktører øges og best practice fra de dygtigste kommuner skal overføres til de mindre dygtige kommuner. Det offentlige skal ikke have førsteret på opgaver, hvis en privat aktør kan løse opgaven ligeså godt, måske endda billigere. Derudover skal der gennemføres en ledelsesreform, der giver offentlige ledere og offentligt ansatte mere reelt ansvar.
Konkret går jeg til valg på, at hver gang der i dag bliver anvendt 100 kr. på den offentlige sektor, skal vi fremadrettet i perioden 2020-2030 anvende 99,80 kr.

Mærkesag 3:
Fokus på vækst i Midt & Vestjylland
Midt & Vestjylland skal være et godt sted at bo og arbejde, med en effektiv og moderne infrastruktur. Planloven bør lempes til glæde for turisterhvervene og så skal landbrugets konkurrenceevne styrkes bl.a. gennem afskaffelse af jord- og bo- og arveafgifter ved generationsskifte. Flere velfærdsområder bør konkurrenceudsættes og udliciteres, dette for at få de bedste ydelser til den bedste pris. Jeg vil kæmpe for at erhvervslivet får så gode muligheder for at rekruttere arbejdskraft, som overhovedet muligt. Dette betyder bl.a. at jeg vil arbejde for at:
• Sænke kravet til, hvad medarbejdere fra lande uden for EU skal tjene for at må tage job i Danmark. Det giver virksomhederne større mulighed for at ansætte udenlandsk arbejdskraft.
• Styrke fokus på de praksisfaglige kompetencer i folkeskolen.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Søren er Meget enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Søren er Meget enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Søren er Meget enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Søren er Hverken enig eller uenig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Søren er Hverken enig eller uenig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Søren er Delvis enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Søren er Meget enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Søren er Hverken enig eller uenig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Søren er Delvis enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Søren er Meget uenig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Søren er Delvis enig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Søren er Meget enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Søren er Delvis enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Søren er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Søren er Meget uenig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Søren er Meget uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Søren er Meget uenig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Søren er Meget uenig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Søren er Hverken enig eller uenig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Søren er Meget uenig

Foreslå testen til andre