Foreslå testen til andre

Anne Paulin

ASocialdemokratiet

Job: Konsulent i energibranchen
Uddannelse: Erhvervsøkonom
By: Skive
Familie: Gift
Alder: 31

Profil:
Jeg er 31 år gammel, og er vokset op på en gård cirka 10 km. fra Skive. Efter gymnasietiden i Skive tog jeg en kandidatuddannelse på handelshøjskolen i København i erhvervsøkonomi, og har siden haft fornøjelsen af at prøve kræfter med spændende job i det danske erhvervsliv. Blandt andet i min nuværende stilling, hvor jeg arbejder i energisektoren med fokus på grøn omstilling.
Jeg har været folketingskandidat for Socialdemokratiet siden 2013, og var i første halvår af 2016 indsuppleret som vikarierende folketingsmedlem. Mit ophold på Christiansborg har givet mig en god indsigt i det politiske arbejde i Folketinget, og ikke mindst hvor stor en indflydelse der faktisk kan opnås, hvis man arbejder seriøst og målrettet med vigtige sager - lokale såvel som landspolitiske.
Min fritid går bl.a. med løbeture, hvor jeg for tiden træner op til et halvmaraton. Derudover kan jeg godt lide at trække stikket ud med en god bog. Privat er jeg godt gift med min søde mand Mads.

Mærkesag 1:
Lige muligheder i hele landet: Stop centraliseringen og skab bedre uddannelse, transport og medbestemmelse uanset postnummer. Vi ønsker at udflytte en række uddannelser fra de store byer, så flere unge får mulighed for at tage en uddannelse tæt på deres hjemby.

Mærkesag 2:
Verden grønneste samfund: Danmark skal være et grønt foregangsland der er med til at løse vores samtids store klima- og miljøkriser. For tiden går det den forkerte vej med Danmarks CO2-udledning, som desværre er steget to år i træk. Det skal der gøre noget ved. Derfor foreslår Socialdemokratiet bl.a. at vi skal have bygget to ekstra havvindølleparker foruden de tre der er planlagte, og samtidig skal vi lave en national strategi for energilagring, så vi bliver dygtige i Danmark til at gemme den grønne strøm, også til de dage, hvor det ikke blæser, og vindmøllerne ikke producerer strøm.

Mærkesag 3:
Værdig tilbagetrækning for nedslidte: Der skal være respekt omkring et langt og hårdt arbejdsliv. Derfor ønsker vi i Socialdemokratiet at indføre en ny rettighed til tidligere pension, til dem der har været længst tid på arbejdsmarkedet eller er blevet nedslidte. Samtidig skal der investeres mere i tilsynet med vores arbejdsmiljø, så vi også får forebygget, at folk bliver slidte og syge af at gå på arbejde. Endeligt skal der lægges en langt mere aktiv indsats i omskoling og efteruddannelse.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Anne er Meget uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Anne er Hverken enig eller uenig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Anne er Delvis enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Anne er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Anne er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Anne er Delvis enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Anne er Hverken enig eller uenig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Anne er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Anne er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Anne er Hverken enig eller uenig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Anne er Meget enig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Anne er Delvis uenig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Anne er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Anne er Hverken enig eller uenig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Anne er Hverken enig eller uenig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Anne er Hverken enig eller uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Anne er Delvis enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Anne er Delvis enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Anne er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Anne er Meget uenig

Foreslå testen til andre