Foreslå testen til andre

Henrik Dideriksen

KKristendemokraterne

Job: Missionær
Uddannelse: Tømrer
By: Skive
Familie: Kone og 3 børn
Alder: 62

Profil:
For mig er det en glæde at hjælpe andre, enten det så er praktisk eller det er gennem samtale med folk. Det er en stor gave for mig, at have en kone og dejlige børn. Jeg har respekt for, at vi kan se forskelligt på mange ting i livet. Det er vigtigt for mig, at alle aldersgrupper trives godt, og får den hjælp de har brug for. Jeg nyder at arbejde med både børn, unge, voksne og ældre. Det er altid fantastisk at arbejde med frivillig arbejde.

Mærkesag 1:
Familien er det vigtigste vi har. Gennem KD vil jeg gerne være med til at styrke fællesskabet på tværs af generationer. Den gode barndom varer hele livet. Børn skal ikke vokse op i fattigdom, vi må støtte udsatte familier. Børn har ret til forældre, uanset etnicitet. Børnechecken skal være til alle børn. Jeg ønsker at indføre tilskud til hjemmepasning af egne børn, svarende til 85 % af prisen på en institutionsplads.

Mærkesag 2:
Børn har ret til fællesskab og fritid uden for skolen med kortere skoledage og mere tid til frivillige foreninger. Jeg vil kæmpe for et skole- og uddannelsessystem med vægt på trivsel, dannelse og demokrati. Vi skal bekæmpe stress i uddannelsessystemet, og styrke de studerendes faglige, sociale og personlige udvikling. Jeg vil være med til at sikre ret til deltid for alle på arbejdsmarkedet. Jeg vil et arbejdsmarked med mindre stress, færre sygedage og høj arbejdslyst.

Mærkesag 3:
Jeg vil kæmpe for retten til at tænke, tro og tale som man vil. Jeg tror på oplysning og debat frem for forbud og tvang. Jeg vil forsvare en kristen kultur og menneskets uendelige værdi. Jeg vil sikre respekt for ånds-friheden i alle sammenhænge og bekæmpe vold og tvang. Ligesom frihed til politiske debat, skal samme frihed gælde tro og religiøse holdninger. Tro og holdninger skal ses som en naturlig del af at være menneske og ikke forbydes eller diskrimineres i det offentlige.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Henrik er Meget uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Henrik er Hverken enig eller uenig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Henrik er Hverken enig eller uenig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Henrik er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Henrik er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Henrik er Meget enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Henrik er Meget enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Henrik er Delvis enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Henrik er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Henrik er Meget enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Henrik er Meget enig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Henrik er Meget enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Henrik er Delvis enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Henrik er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Henrik er Hverken enig eller uenig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Henrik er Meget uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Henrik er Meget enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Henrik er Delvis uenig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Henrik er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Henrik er Meget uenig

Foreslå testen til andre