Foreslå testen til andre

Rasmus Bach Krabbe

BRadikale Venstre

Job: Softwareudvikler
Uddannelse: Cand. scient. i Datalogi
By: Silkeborg
Familie: Gift med Astrid, far til Ada og Elin
Alder: 36

Profil:
Jeg har valgt at engagere mig i politik, fordi jeg mener, at dansk politik er inde på et forkert spor, og der er brug for flere kræfter til at modarbejde denne udvikling. Jeg finder det forstyrrende at se at store partier velvilligt går på kompromis med retssikkerhed og grundlæggende medmenneskelighed for at tækkes en folkestemning. En folkestemning der piskes op af mennesker der ønsker at vore beslutninger skal drives af frygt. Det er ligeledes forstyrrende at se store partier underminere vores demokrati ved at løbe efter meningsmålinger, frem for at argumentere for deres ideologi.

Mærkesag 1:
IT politik spiller en lidt speciel rolle i danmark i dag. Vi bryster os af at være verdensmestre i digitalisering, men vi ser stadig ofte fejlslagne it-projekter til mange millioner, samt læk af persondata som konsekvens af utilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. Der lader til at være en berøringsangst overfor IT, som gør, at vi i stedet for en klar vej frem ender med overordnede strategier og uforpligtende vejledninger. Der er behov for et langt stærkere tilsyn med både IT-udbuds og udviklingsprocessen, og langt klarere vejledning til kommuner, som ikke altid har ressourcer til selv at foretage de fornødne afklaringer i forbindelse med udvikling og drift af IT systemer.

Mærkesag 2:
Ligestillingsdebatten har de seneste år ikke fået den opmærksomhed den fortjener, og det er på tide at få genoplivet debatten. Vi skal til stedse kontrollere at arbejdsmarkedet fortsætter en positiv udvikling mod mere lige løn og arbejdsvilkår, og vi skal støtte op om udviklingen ved at opdatere lovgivning, f.eks. vedrørende barsel, der i dag diskriminerer på køn.

Mærkesag 3:
Vores klima og vores vandforsyning skal vores børn også kunne nyde glæde af i fremtiden, så det er vigtigt at vi passer godt på dem. Vi skal løbende ændre vores adfærd efterhånden som ny forskning gør os klogere på hvordan vi bedst beskytter vores planet for fremtiden. Derudover tror jeg også på, at der er god økonomi i at være verdensledende på grøn teknologi. Ikke kun indenfor sektoren selv, men også i andre sektorer der leverer de komponenter og services, den grønne omstilling er afhængig af.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Rasmus er Meget uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Rasmus er Delvis enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Rasmus er Delvis enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Rasmus er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Rasmus er Delvis enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Rasmus er Hverken enig eller uenig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Rasmus er Delvis enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Rasmus er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Rasmus er Delvis enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Rasmus er Delvis enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Rasmus er Delvis uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Rasmus er Delvis enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Rasmus er Delvis enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Rasmus er Delvis enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Rasmus er Delvis uenig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Rasmus er Hverken enig eller uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Rasmus er Hverken enig eller uenig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Rasmus er Delvis enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Rasmus er Hverken enig eller uenig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Rasmus er Meget uenig

Foreslå testen til andre