Foreslå testen til andre

Annette Lind

ASocialdemokratiet

Job: MF Socialdemokratiet
Uddannelse: Læreruddannet
By: Holstebro
Familie: Gift
Alder: 49

Profil:
Medlem af Folketinget fra 2011
Undervisningsordfører
Beredskabsordfører
Mor, politiker og vestjyde i hjertet.

Mærkesag 1:
Stop besparelserne på uddannelserne

Mærkesag 2:
Færdiggør de sidste 7 km af Holstebromotorvejen og anlæg en 2+1 vej på Rute 15 mellem Herning og Ringkøbing

Mærkesag 3:
Stop centraliseringen

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Annette er Meget uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Annette er Delvis uenig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Annette er Delvis enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Annette er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Annette er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Annette er Delvis uenig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Annette er Delvis uenig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Annette er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Annette er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Annette er Hverken enig eller uenig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Annette er Delvis enig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Annette er Hverken enig eller uenig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Annette er Delvis enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Annette er Delvis enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Annette er Hverken enig eller uenig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Annette er Delvis enig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Annette er Hverken enig eller uenig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Annette er Meget enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Annette er Delvis enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Annette er Meget uenig

Foreslå testen til andre