Foreslå testen til andre

Margrethe Agerup Præst

CKonservative Folkeparti

Job: Fagspecialist og selvstændig
Uddannelse: Højere Handelseksamen, coach
By: Viborg
Familie: Gift, 2 børn
Alder: 45

Profil:
Jeg ny i politik. Det er første gang jeg stiller på til Folketingsvalget.
Jeg har været konservativ hele mit liv og medlem af partiet i 2 år.
Jeg er politiker, fordi politik for mig er at have en holdning og en mening.
Vi skal bevare og udvikle vores dejlige Danmark.

Mærkesag 1:
Afskaf arveafgiften. Der er betalt skat af de penge en gang.

Mærkesag 2:
Skolebørn skal holde fri kl. 14, børn og unge har også brug for et fritidsliv.

Mærkesag 3:
Udvid bolig Jobordningen og få mere familie tid. Forhøj fradraget på serviceydelser til kr. 18.000 pr. år.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Margrethe er Meget enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Margrethe er Meget enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Margrethe er Delvis enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Margrethe er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Margrethe er Hverken enig eller uenig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Margrethe er Delvis enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Margrethe er Delvis enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Margrethe er Delvis uenig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Margrethe er Delvis uenig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Margrethe er Meget uenig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Margrethe er Delvis uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Margrethe er Delvis enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Margrethe er Delvis enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Margrethe er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Margrethe er Delvis uenig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Margrethe er Delvis uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Margrethe er Meget enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Margrethe er Delvis enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Margrethe er Delvis uenig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Margrethe er Meget uenig

Foreslå testen til andre