Foreslå testen til andre

Orla Østerby

CKonservative Folkeparti

Job: Folketingsmedlem
Uddannelse: Byggetekniker
By: Bækmarksbro
Familie: Familiefar til tre børn og seks børnebørn
Alder: 67

Profil:
Medlem af Lemvig Byråd i 21 år og medlem af Folketinget i 2½ år.

Mærkesag 1:
Flere uddannelser til Vestjylland

Mærkesag 2:
Bedre vilkår for erhvervslivet og iværksætteri

Mærkesag 3:
Et Sundhedsvæsen i Verdensklasse og nær på Borgerne

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Orla er Meget enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Orla er Meget enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Orla er Delvis enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Orla er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Orla er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Orla er Meget enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Orla er Meget enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Orla er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Orla er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Orla er Meget uenig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Orla er Delvis enig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Orla er Meget uenig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Orla er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Orla er Delvis enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Orla er Hverken enig eller uenig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Orla er Meget uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Orla er Meget enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Orla er Hverken enig eller uenig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Orla er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Orla er Meget uenig

Foreslå testen til andre