Foreslå testen til andre

Ditte Kroman

ØEnhedslisten

Job: Studerende på RUC
Uddannelse: Student fra Holstebro Gymnasium
By: Thorsminde
Familie: Uden børn og ægtefælle
Alder: 21

Profil:
Jeg flyttede til Roskilde for at studere, men jeg kommer oprindeligt fra Thorsminde, så lokalområder ligger mig meget på sinde. Jeg ved hvor vigtige de er for Danmark, og hvor vigtige de er for os, som bor i dem. Jeg ved at ingen kan kæmpe alene, så derfor er fællesskab og solidaritet to vigtige principper for mig.
Jeg var opstillet i Holstebro til kommunal- og regionsrådsvalg i 2017 men blev ikke valgt ind. Jeg har dog taget de erfaringer, som jeg gjorde mig, med til denne valgkamp

Mærkesag 1:
Den grønne omstilling
Det et af de vigtigste emner lige nu, da vi er nødt til at handle nu for at sikre vores børn og børnebørns fremtid. Vi har brug for busser der kan køre på el, bæredygtig mad i kantinerne og 100% økologisk landbrug, så vi kan passe på hinanden men også på jorden. Der er mange steder vi skal blive endnu bedre, og det vil Enhedslisten være med til at fremme.

Mærkesag 2:
Flere penge til velfærd
Der er brug for at sygeplejersker, pædagoger og SOSU'er kan få flere kollegaer, så de har tid til de medmennesker, som de passer på. Velfærdsheltene burde også kunne mærke, at vi værdsætter dem.

Mærkesag 3:
Bedre offentlig transport i lokalsamfund
Vi har brug for den offentlige transport, så man som forældre ikke skal aflevere og hente efter hver eneste fritidsaktivitet. Når man bor langt fra ens fritidsaktiviteter, så kan det være svært at få det hele til at hænge sammen, hvis man ikke har offentlig transport som en mulighed. Derfor er offentlig transport et frirum når man bor i lokalsamfund, og det skal opprioriteres.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Ditte er Meget uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Ditte er Meget uenig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Ditte er Delvis uenig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Ditte er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Ditte er Delvis enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Ditte er Delvis uenig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Ditte er Delvis uenig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Ditte er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Ditte er Delvis enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Ditte er Meget enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Ditte er Meget uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Ditte er Meget uenig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Ditte er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Ditte er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Ditte er Delvis enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Ditte er Delvis enig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Ditte er Delvis uenig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Ditte er Meget enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Ditte er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Ditte er Delvis enig

Foreslå testen til andre