Foreslå testen til andre

Helge Hoffmann

DNye Borgerlige

Job: Oversætter, forfatter
Uddannelse: Cand.phil i historie
By: Højslev Kirkeby
Familie: Gift, 3 voksne børn
Alder: 56

Profil:
Uddannet som cand.phil. på Københavns universitet. Ansat ved redaktionen af Danmarks Kirker på Nationalmuseet. Ansat som turistchef i Hornsherred/Frederikssund. De sidste mange år arbejdet freelance som oversætter og forfatter. Politisk erfaring: Nul

Mærkesag 1:
Der skal gribes om nældens rod i udlændingepolitikken med Nye Borgerliges tre ufravigelige krav:
1. Fuldt stop for spontan asyl
2. kriminelle udlændinge udvises konsekvent efter første dom
3. Udlændinge i Danmark skal forsørge sig selv

Mærkesag 2:
Danmark skal tage den suverænitet tilbage, vi har afgivet til EU. Vi bør melde os ud og søge en løsere tilknytning med frihandel og samarbejde mellem suveræne stater på relevante områder.

Mærkesag 3:
Borgerne skal have mere frihed. Staten skal holde op med at blande sig så meget i den enkeltes liv. Mængden af love og regler og afgifter og skatter og tilskud skal reduceres kraftigt. Der skal forenkles, skatter og afgifter skal sænkes, og staten skal holde op med at lege barnepige for os alle sammen.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Helge er Meget enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Helge er Delvis enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Helge er Hverken enig eller uenig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Helge er Delvis enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Helge er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Helge er Meget enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Helge er Hverken enig eller uenig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Helge er Delvis enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Helge er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Helge er Delvis uenig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Helge er Meget enig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Helge er Meget enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Helge er Meget uenig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Helge er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Helge er Hverken enig eller uenig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Helge er Meget uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Helge er Meget uenig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Helge er Meget uenig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Helge er Delvis enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Helge er Meget enig

Foreslå testen til andre