Foreslå testen til andre

Karen-Margrethe Lysholm

KKristendemokraterne

Job: Lærer
Uddannelse: Læreruddannelsen
By: Voel, Silkeborg
Familie: Gift
Alder: 47

Profil:
Jeg er bosat i Voel, en mindre by nær den smukke og skønne by Silkeborg. Har boet i denne egn i godt 20 år sammen med min mand og nu 4 børn.
Jeg er lærer på en privatskole i Silkeborg og er taknemlig over at have et arbejde på en fantastisk arbejdsplads med skønne kollegaer og nogle skønne børn og unge mennesker.
Meget af min fritid foregår hjemme med at koordinere diverse tider og kørsel for mine børns fritidsaktiviteter og legeaftaler m.m. foruden den generelle oprydning, lektiehjælp, ture med hunden etc. Derudover engagerer jeg mig, så vidt min tid tillader det, i den kirke vi kommer i her i Silkeborg. Jeg har dog også fundet tid til at komme ud af huset hver 14. dag for at synge i Gospelkoret Happy Gospel.

Mærkesag 1:
Øget trivsel blandt børn og unge. Jeg vil arbejde på at arbejde på en langt mere forebyggende indsats for vores børn frem for på brandslukning. F.eks. bedre arbejdsvilkår i daginstitutionerne, bedre mulighed for at passe børnene hjemme mens de er helt små, mere fokus på en forebyggende indsats ved bl.a. politi og støtte til skolerne

Mærkesag 2:
Proaktiv indsats for alle parforhold. Jeg vil arbejde på at man investerer i forebyggelse - bla. tilbyde kurser for alle par i forskellige stadier af deres forhold, så den gode trivsel smitter af - ikke bare på parforholdet, men også på familierne.

Mærkesag 3:
Sætte balance i familien på dagsordenen. For mig handler det i høj grad om, at få skabt en debat omkring hvad en familie har brug for og hvad der er værd at investere i - både mht. økonomi, tid, fritid, skærmtid, lektietid etc...

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Karen-Margrethe er Meget uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Karen-Margrethe er Delvis uenig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Karen-Margrethe er Hverken enig eller uenig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Karen-Margrethe er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Karen-Margrethe er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Karen-Margrethe er Delvis enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Karen-Margrethe er Delvis enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Karen-Margrethe er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Karen-Margrethe er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Karen-Margrethe er Meget enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Karen-Margrethe er Delvis enig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Karen-Margrethe er Delvis enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Karen-Margrethe er Delvis enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Karen-Margrethe er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Karen-Margrethe er Hverken enig eller uenig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Karen-Margrethe er Hverken enig eller uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Karen-Margrethe er Meget enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Karen-Margrethe er Hverken enig eller uenig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Karen-Margrethe er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Karen-Margrethe er Meget uenig

Foreslå testen til andre