Foreslå testen til andre

Dennis Flydtkjær

ODansk Folkeparti

Job: Folketingsmedlem
Uddannelse: Datamatiker
By: Snejbjerg
Familie: Gift og har tre børn
Alder: 41

Profil:
Har været valgt til folketinget for Dansk Folkeparti siden 2011. Er partiets skatteordfører, og har tidligere været ordfører for IT og dyrevelfærd. Er i øjeblikket medlem af skatte-, rets- og finansudvalget i Folketinget.
Har været byrådsmedlem og viceborgmester i Herning kommune i 4 år.

Mærkesag 1:
Danmark i balance
Vi skal have lavet en decentralisering af vores uddannelser, så vores unge mennesker ikke skal flytte væk for at tage en uddannelse. Flere uddannelser i Midt og Vestjylland vil også gøre det lettere for virksomhederne, at tiltrække den rigtige arbejdskraft.

Mærkesag 2:
Mindre EU - Mere Danmark
Handelssamarbejde mellem EU landene er en fordel for Danmark, men EU bestemmer mere og mere, og derved flyttes indflydelse væk fra nationalstaterne. Det er en skidt udvikling, som vi skal have vendt.

Mærkesag 3:
Investeres i velfærd
Vi skal sikre at der i fremtiden er penge til at sikre en værdig ældrepleje. Man skal ikke kunne opleve, at man f.eks. får tilbudt rengøring hvert femte uge, som vi så for kort tid siden i Assens.
Der er i fremtiden et massivt behov for at investere i vores børn, ældre og sundhedssektoren. Det vil jeg prioritere først før f.eks. nye skattelettelser.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Dennis er Meget enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Dennis er Meget enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Dennis er Delvis enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Dennis er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Dennis er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Dennis er Delvis enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Dennis er Delvis uenig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Dennis er Hverken enig eller uenig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Dennis er Delvis enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Dennis er Delvis uenig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Dennis er Delvis enig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Dennis er Delvis enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Dennis er Delvis enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Dennis er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Dennis er Hverken enig eller uenig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Dennis er Meget uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Dennis er Hverken enig eller uenig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Dennis er Hverken enig eller uenig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Dennis er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Dennis er Delvis enig

Foreslå testen til andre