Foreslå testen til andre

Karsten Filsø

FSocialistisk Folkeparti

Job: Socialpædagog, deltidsskovbruger, byrådspolitiker
Uddannelse: Socialpædagog
By: Ulfborg
Familie: Gift
Alder: 59

Profil:
Bor på en landbrugsejendom ved Ulfborg. Vestjyde. Gift med 3 voksne børn. Har arbejdet i mange år med socialt udsatte børn og unge og deres familier.
Jeg har været byrådspolitiker i mange år i Ulfborg-Vemb og Holstebro Kommuner. Jeg er formand for Natur, Miljø og Klimaudvalget på 10. År. Det betyder, at den grønne del af SFs traditionelt røde og grønne profil, fylder meget hos mig
Jeg er Senior Vice President i KIMO International efter 2 år som President. Det er en miljøpolitisk organisation af kystkommuner i Nordeuropa, som repræsenterer mere end 90 kommuner med over 5 millioner borgere i en række lande. Vores mål er et renere hav samt ikke mindst renere strande.

Mærkesag 1:
Vi har brug for en vestjysk stemme på Christiansborg. Vel at mærke en politiker med en rød og grøn tilgang til tingene. Denne stemme skal bruges til skaffe en langt mere rimelig kommunal udligning, så vores kommunale velfærd udenfor hovedstadsområdet bliver forbedret til netop hovedstads niveau. Pengene skal bruges på minimumsnormeringer i daginstitutionerne samt bedre service til ældre og socialt udsatte.

Mærkesag 2:
Vestjylland er hjertet af produktions Danmark. Det betyder, at mange er begyndt på arbejdsmarkedet i en ung alder. Mange arbejder et langt arbejdsliv på gulvet i produktionen, på et koldt stillads på en byggeplads eller i et højt tempo et sted på en offentlig arbejdsplads. Vi skal turde tage debatten om tidligere pension for nogle fremfor andre.
Samtidig skal vi på især offentlige arbejdspladser have mere tillid til medarbejderne og ikke mindst mere ro på.

Mærkesag 3:
Vi skal have renere fjorde og åer. Færre næringsstoffer i vandet fra landbruget. Vi skal lave partnerskaber med landbruget om udtag af marker, der afgiver meget CO2. Endelig skal vi have lavet mere vild natur i både skove og i det åbne landskab.
Sidst men ikke mindst skal der ryddes op på Harboøre Tange. Giften skal væk, så den ikke truer hav, fjord og drikkevand.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Karsten er Meget uenig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Karsten er Delvis uenig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Karsten er Meget uenig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Karsten er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Karsten er Delvis enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Karsten er Delvis uenig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Karsten er Delvis uenig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Karsten er Meget enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Karsten er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Karsten er Meget enig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Karsten er Meget uenig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Karsten er Delvis enig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Karsten er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Karsten er Delvis enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Karsten er Meget enig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Karsten er Delvis uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Karsten er Meget enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Karsten er Meget enig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Karsten er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Karsten er Meget uenig

Foreslå testen til andre