Foreslå testen til andre

Rasmus Norup

CKonservative Folkeparti

Job: Revisor
Uddannelse: HD i Regnskab- og Økonomistyring
By: Sunds
Familie: Gift
Alder: 23

Profil:
Ordentlighed, pionerånd og rettidig omhu er nøgleord for min måde at arbejde på. Det er der brug for på Christiansborg. Derfor stiller jeg op til Folketinget.
Jeg hedder Rasmus Norup og bor i Sunds med min hustru Camilla og vores datter Ellen.
Jeg er byrådsmedlem og 2. viceborgmester i Herning Kommune. Til dagligt arbejder jeg som revisor og er uddannet HD i Regnskab og Økonomistyring.
Jeg er rundet af Midt- og Vestjylland. Vores område er kendetegnet ved en grundlæggende tro på, at alt kan lade sig gøre. Det er også min indstilling til politik.
Jeg elsker Midt- og Vestjylland, og jeg kunne ikke drømme om at bo andre steder.
Jeg vil sikre, at vi får et Danmark i balance. Udvikling i Midt- og Vestjylland skal vi nok selv skabe, men det kræver, at vi har de rigtige rammer. Jeg vil arbejde for at skaffe flere uddannelser og skabe de bedste rammer for vores erhvervsliv lige i hjertet af Produktionsdanmark.
Jeg er optaget af at skabe fremgang og udvikling, men det skal gå hånd i hånd med at sikre, at alle børn får en god start på livet, og at vi har et sundhedsvæsen i verdensklasse.
Jeg håber at få din opbakning til at repræsentere vores fantastiske område på Christiansborg med jysk sund fornuft, ordentlighed, ansvarlighed og rettidig omhu.

Mærkesag 1:
Flere uddannelser til Midt- og Vestjylland

Uddannelser og studiepladser bør ikke være forbeholdt de få største byer i Danmark.
Sådan er det desværre i dag.
Jeg vil kæmpe for, at vi får uddannelser i hele landet og dermed flere uddannelser til vores område.
Det betyder, at man som ung ikke er tvunget til at rejse væk fra Midt- og Vestjylland, og at vores lokale virksomheder får adgang til veluddannet arbejdskraft.
Derudover skal vi have bedre kvalitet i uddannelserne og attraktive studiemiljøer.

Mærkesag 2:
Lavere skat og virksomheder i vækst

Du skal have mere ud af at gå på arbejde. Samtidig skal vores virksomheder have bedre vilkår. Det giver råd til nye arbejdspladser og flere penge til fællesskabet.
Skatter og afgifter skal sænkes både for personer og for virksomheder. Virksomhederne skal sikres kvalificeret arbejdskraft, der skal investeres markant mere i infrastruktur i Midt- og Vestjylland og vi skal have færre regler og et mere simpelt skattesystem.
Lavere skat giver mere frihed til familien, og bedre vilkår sikrer konkurrencedygtige virksomheder.

Mærkesag 3:
Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Alle danskere skal have fri og lige adgang til sygehuse med behandling i verdensklasse.
Det er dét sikkerhedsnet, som danskerne betaler for hele livet.
Jeg ønsker et større fokus på den faglige kvalitet og dine behov. Man skal kunne føle sig tryg, når man modtager behandling. Det gøres blandt andet ved at sikre nem adgang til familielægen, ved at styrke det nære sundhedsvæsen og prioritere det akutte beredskab.

Sammenlign besvarelser

1 / 20 Regioner

Regionerne skal nedlægges, og opgaverne fordeles mellem stat og kommuner

Rasmus er Delvis enig

2 / 20 Sundhed

Sundhedsreformen vil sikre flere og bedre sundhedstilbud tæt på borgerne og styrke samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praktiserende læger

Rasmus er Meget enig

3 / 20 Trafik

Folketinget skal bevilge penge til etableringen af en Hærvejsmotorvej

Rasmus er Meget enig

4 / 20 Pension

Personer, der er fysisk eller psykisk nedslidte, skal have mulighed for at gå tidligere på pension end andre

Rasmus er Meget enig

5 / 20 Arbejdsmarked

Der skal flyttes flere offentlige arbejdspladser til Midt- og Vestjylland

Rasmus er Meget enig

6 / 20 Udlændinge

Kærshovedgård skal lukkes helt som udrejsecenter og igen fungere som traditionelt åbent fængsel

Rasmus er Delvis enig

7 / 20 Erhverv

Det skal gøres lettere for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder at hente kvalificeret udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU

Rasmus er Meget enig

8 / 20 Kollektiv transport

Folketinget skal sikre gode togforbindelser på tværs af landet - herunder sikre flere direkte tog dagligt mellem Struer-Herning og København

Rasmus er Delvis enig

9 / 20 Kommuner

Der er behov for en ny udligningsreform, som sikrer retfærdig fordeling af statens tilskud til kommunerne

Rasmus er Meget enig

10 / 20 Børnepasning

Der bør indføres en lov om minimumsnormeringer i daginstitutionerne

Rasmus er Hverken enig eller uenig

11 / 20 Flygtninge

Danmark skal kun give asyl til kvoteflygtninge

Rasmus er Meget enig

12 / 20 Sygehuse

Der skal indføres bødebetaling for at udeblive fra en aftale på sygehuset uden at give besked

Rasmus er Hverken enig eller uenig

13 / 20 Energi

Danmark skal satse langt mere på vindenergi - hovedsageligt fra havmølleparker, der skal placeres langt fra kysten

Rasmus er Meget enig

14 / 20 Folkeskole

Der skal være kortere skoledage i folkeskolen

Rasmus er Meget enig

15 / 20 Kollektiv transport

Der skal etableres en ny regionalbane mellem Silkeborg og Aarhus, som halverer rejsetiden mellem de to byer og samtidig bringer togtransporttiden mellem Herning og Aarhus ned under en time

Rasmus er Hverken enig eller uenig

16 / 20 Kultur

Kulturen bliver underprioriteret, og den offentlige kulturstøtte skal hæves

Rasmus er Hverken enig eller uenig

17 / 20 Sundhed

Prisen på cigaretter skal hæves markant, så flere stopper med at ryge og færre begynder

Rasmus er Meget enig

18 / 20 Landbrug

Dansk landbrug skal være CO2-neutralt og økologisk senest i 2040

Rasmus er Hverken enig eller uenig

19 / 20 Ældre

Antallet af varme hænder i ældreplejen skal øges, så ældre på plejehjem og i eget hjem mindst får bad en gang om ugen

Rasmus er Meget enig

20 / 20 Europa

Danmark skal melde sig ud af EU

Rasmus er Meget uenig

Foreslå testen til andre