Folketingsvalg 2019

Find din kandidat

Svar på en række udsagn og politiske holdninger og find frem til, hvilke folketingskandidater fra Vestjyllands Storkreds du er mest eller mindst enig med

Bliv klogere på dig selv og din kandidat

Hvem skal du stemme på til Folketingsvalget 2019? Hvad mener kandidaterne - og hvad mener du selv? Der findes mange måder at finde svar på disse spørgsmål inden valget. På Herning Folkeblads valgsite finder du kandidattesten, hvor du kan sammenligne dine holdninger med kandidaternes.

Herning Folkeblad har til kandidattesten stillet kandidaterne i Vestjyllands Storkreds over for en række udsagn og bedt dem forholde sig til lokale, regionale og nationale emner.

Når du svarer på samme udsagn, sammenlignes svarene til slut med det, kandidaterne har svaret. På den måde kan du finde frem til den kandidat, du er mest enig med, og som du måske vil stemme på til folketingsvalget. Eller finde frem til, hvem du ikke vil stemme på.

Rigtig god fornøjelse.

Foreslå testen til andre

Om kandidattesten

»Find din kandidat« er Herning Folkeblads database med folketingskandidaterne fra Vestjyllands Storkreds og deres svar på en række udsagn, der er udvalgt af vore journalister. Ikke alle politiske områder er dækket af udsagnene.

Indsamlingen af svarene er sket i tiden op til valgkampen. Samtlige kandidater har fået mulighed for at svare. Har en kandidat ikke svaret, medtages denne ikke i testen, men er dog synlig som kandidat på oversigten.

Ved at erklære sig »Meget enig«, »Delvis enig«, »Hverken enig eller uenig«, »Delvis uenig« eller »Meget uenig« udregnes en samlet værdi - både for kandidaten og brugeren. Disse sammenlignes, når testen er taget.

Værdien udregnes på følgende måde: Et identisk svar med et kandidatsvar får værdien 100. For hver trins afstand mellem et brugersvar og et kandidatsvar reduceres værdien med 25 point. Har en bruger for eksempel svaret »Meget uenig« til et udsagn, som en kandidat har svaret »Delvis enig« til, bliver værdien 75. Laveste værdi er altså 0, som tildeles i det tilfælde, hvor en bruger og en kandidat har erklæret sig henholdsvis »Meget enig« og »Meget uenig«.

For at gøre resultaterne mere præcise er der en begrænsning på antallet af gange, det er muligt at svare »Hverken enig eller uenig«.

Udsagnene er ikke vægtet. Alle udsagn tæller lige meget.

En brugers svar er 100 procent anonym og kan ikke efterfølgende henføres til en person. Dog bliver brugernes besvarelser anonymt opbevaret for at muliggøre redaktionel behandling af kandidattesten.

Hvis du blot ønsker at se en liste over de opstillede kandidater, du kan stemme på, så er her kandidatlisten for Vestjyllands Storkreds.

Læs mere om valget